Tevredenheidsonderzoek:

Geachte heer/mevrouw,
Meerdere zorgverzekeraars hechten er waarde aan u een vragenlijst (PREM-vragen) in te laten vullen.
PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. Bij PREM-vragen gaat het om de ervaring en beleving van de patiënt. PREM-vragen zijn onder andere: “Hoe ervaarde u de informatievoorziening van uw behandelaar?” of “Luisterde uw behandelaar goed naar uw klachten?”. De gestandaardiseerde CQi-vragenlijst is ook een vorm van PREM.
De PREM Fysiotherapie bestaat uit 15 vragen.

In het geval dat de zorgverzekeraar te weinig ingevulde vragenlijsten van ons ontvangt, heeft dit mogelijk consequenties voor u en ons. Er bestaat dan de mogelijkheid dat wij geen of een mindere overeenkomst krijgen aangeboden van uw zorgverzekeraar in het opvolgende jaar. Mogelijkerwijs krijgt u dan niet alle behandelingen meer volledig vergoed.

Deze vragenlijst wordt u aangeboden middels een door de zorgverzekeraar goedgekeurd bedrijf, MediQuest. Het bedrijf MediQuest garandeert u volledige anonimiteit en waarborgt uw privacy.

Indien u wenst niet te worden uitgenodigd voor het invullen van een PREM lijst kunt u dit direct al bij de eerste afspraak bij ons kenbaar maken.
Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en Chinese Kruiden
Register Fysiotherapeuten ingeschreven in KRF NL, Lid NVA

Oostergo 11  -  2716 AP  Zoetermeer  -  Telefoon: 079-3210286  -  info@fysiotherapiekranenburg.nl