Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie wil zeggen dat u zonder verwijsbrief van uw arts direct bij ons terecht kan. De huisarts blijft natuurlijk wel een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.
 
Het eerste consult zal in eerste instantie bestaan uit een screening meestal gevolgd door een intake en onderzoek. U zult daar niet veel van merken, echter worden er aanvullende vragen gesteld om bepaalde aandoeningen uit te sluiten. Indien de fysiotherapeut aanvullend onderzoek noodzakelijk acht, zal u terug worden verwezen naar uw huisarts. Indien fysiotherapie geïndiceerd is, zullen wij, met uw instemming, een verslag aan uw huisarts sturen en kan gestart worden met de behandeling.
Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en Chinese Kruiden
Register Fysiotherapeuten ingeschreven in KRF NL, Lid NVA

Oostergo 11  -  2716 AP  Zoetermeer  -  Telefoon: 079-3210286  -  info@fysiotherapiekranenburg.nl